Asociatia Centrul pentru Dezvoltare Montanesium/  ACDM/

acdmACDM este infiintata in anul 2008 ca o organizatie non- guvernamentala, non - profit si apolitica pentru a contribui la dezvoltarea nord – vestului Bulgariei și pentru a sprijini partile interesate in a reduce diferentele, atat in regiune cat si în comparatie cu alte regiuni BG .

Principalele obiective ale ACDM sunt : de a contribui la dezvoltarea nord – vestului Bulgariei si de a sprijini partile interesate in a reduce diferentele, atat in regiune cat si in comparatie cu alte regiuni BG;
de a efectua activitati menite sa sprijine dezvoltarea turismului; de a contribui la procesul de dezvoltare economica; de a realiza activitati care sprijina cooperarea CBC; de a proteja mediul si biodiversitatea; de a conserva patrimoniul cultural si traditiile; de a sprijini progresul si dezvoltarea initiativelor si activitatilor de tineret; de a promova drepturile omului, egalitatea de sanse si nediscriminarea .

ACDM este fondat in cadrul proiectului finantat prin Phare RO- BG, cu o idee de a consolida relatiile BG - RO pentru a dezvolta proiecte comune si pentru a sprijini cooperarea transfrontaliera in domeniul dezvoltarii economice si a resurselor umane . Avem experienta atat in implementarea proiectelor UE cat si in realizarea de sub- activitati in domeniul proiectelor publice importante - promovarea turismului , protectia mediului si bio – diversitatii precum si in desfasurarea unor activitati de informare in domeniul integrarii în UE .

In prezent ACDM are 3 membri cu contracte de munca si altii cu conventii civile, care au experienta in ceea ce priveste munca de birou. ACDM este Partener Lider al proiectului intitulat " Turismul alternativ ca un instrument de dezvoltare economica" finantat in cadrul programului transfrontalier Bulgaria - Serbia IPA. Proiectul isi propune sa colecteze informatii despre elementele alternative ale sferei turismului care nu sunt larg popularizate, dar care sunt semnificative la nivel regional, in special acelea directionate catre cooperarea transfrontaliera.

Asociatia Mereu pentru Europa/ MPE/

mpeAsociatia Mereu pentru Europa/MPE/ este o organizatie non - guvernamentala, non - profit si apolitica . A fost infiintata în 2005, cu scopul de a sprijini organizatii, autoritati si cetateni in procesul de integrare în UE .

Principalele obiective ale MPE sunt : Facilitarea accesului cetatenilor, atat din zonele urbane cat si din cele rurale la informatii cu privire la toate domeniile de activitate ale UE; asistarea IMM-urilor si a altor organizatii si institutii in pregatirea si implementarea proiectelor pentru obtinerea de finantari nerambursabile din partea UE; stimularea parteneriatelor si a retelelor la nivel local, regional, national si european; promovarea drepturilor omului, egalitatea de sanse si nediscriminarea; dezvoltarea regionala prin dezvoltarea resurselor umane si FPC; dezvoltarea spiritului antreprenorial in regiune; imbunatatirea calitatii educatiei; protejarea mediului inconjurator si bio - diversitatii; conservarea patrimoniului cultural si traditiilor.

Avem o experienta vasta atat in implementarea proiectelor UE cat si in desfasurarea de activitati in domeniul dezvoltarii resurselor umane, incluziunii sociale a categoriilor defavorizate ( de romi, tineri post-instituționalizati in mediul rural etc), protectiei mediului si bio - diversitatii si derularea activitatii de informare despre toate domeniile legate de integrarea în UE .

De asemenea, detinem o mare experienta in dezvoltarea si gestionarea parteneriatelor cu entitati locale, regionale si transnationale.

Incepand cu anul 2008 MPE gazduieste Centrul de informare Europe Direct Craiova si, in aceasta perioada, am avut rezultate, cum ar fi: 23 de publicatii tiparite ( brosuri, buletine de stiri etc. ), in peste 10.000 de exemplare, 24 workshop-uri, 8 editii ale Micului Cetatean european (eveniment regional organizat la 9 mai in fiecare an), peste 120 de contributii in presa regionala și multe altele . Coordonam un grup local de voluntari ( 16-55 ani), care sunt implicati in mod activ in toate activitatile desfasurate in cadrul centrului de informare Europe Direct Craiova.

Intre 2012 si 2014 am desfasurat o ampla campanie de informare privind protectia mediului in aria protejata Ciuperceni - Desa in scoli si autoritati locale din zona: excursii, seminarii, workshop-uri, site-ul web, materiale informative etc.