Activitatea 1: Realizarea achizițiilor publice de către partenerul bulgar

Activitatea 2: Realizarea achizițiilor publice de către partenerul român

Activitatea 3: Elaborarea ca expertiză externă a 5 concepții / analize în domeniile patrimoniului cultural al Montanei și a celor 5 în patrimoniul și resursele naturale

Activitatea 4: Elaborarea ca expertiză externă a 5 concepții / analiză în domeniile patrimoniului cultural Dolj și 5 în patrimoniul natural și resursele de pe același teritoriu

Activitatea 5: Producția de filme de educație-informare Eng-BG-RO de 10 / zece / 15 minute care promovează patrimoniul cultural și natural al raionului Montana

Activitatea 6: Producția de filme educaționale de informare Eng-BG-RO de 10 / zece / 15 minute care promovează patrimoniul cultural și natural al județului Dolj

Activitatea 7: Organizarea de emisiuni de filme de douăzeci / 20/15 minute de către televiziuna BG care acoperă teritoriul a trei districte din cartierele Vidin, Vratsa și Montana - câte o dată pe fiecare film, direcționate către elevii ca grupuri țintă ale proiectului;

Activitatea 8: difuzarea a douăzeci / 20/15-minute de filme ale televiziunilor RO care acoperă teritoriul a trei districte - câte o dată pe fiecare film (pe 3 posturi locale diferite în 3 județe diferite (Dolj, Olt și Mehedinți) elevii ca grupuri țintă ale proiectului;

Activitatea 9: Organizarea și desfășurarea unui curs de 5 zile de educație ecologică în Bulgaria / pentru fiecare dintre cele trei grupuri țintă de elevi / trei cursuri total / - până la 12 ani, până la 14 ani și până la 16 ani varsta

Activitatea 10: Organizarea unui forum de cadre didactice de trei zile în România

Activitatea 11: Producerea cataloagelor, materialelor și articolelor promoționale pentru educația școlii verzi adresată grupurilor țintă

Activitatea 12: Organizarea campaniei de promovare media în BG și RO îndreptată către grupurile țintă ale produsului turistic al Educației Școlare Verzi și susținerea potențialului turistic comun al judetelor Montana și Dolj

Activitatea 13: Centrul de Informare Turistică / CIC din Craiova

Activitatea 14: Informare și publicitate

Activitatea 15: Efectuarea de activități periodice ale proiectului

CATALOG
Green School Education as a promotion of sustainable use of cultural and natural heritage and resources
PROJECT BROCHURE
Green School Education as a Promotion of Sustainable Use of Cultural and Natural Heritage and Resources