282021May
туризмът в европа през следващото десетилетие

туризмът в европа през следващото десетилетие

Днес Съветът прие заключения, в които излага своята визия за икономически, екологично и социално устойчив и стабилен туристически сектор в Европа. Туризмът е изключително важен за устойчивото икономическо, социално и екологично развитие на нашите региони. Той също допринася значително за опазването и популяризирането на европейските ценности и културно наследство. Туризмът обаче е и най-тежко засегнатият…

Read More