282021May
Turismul în Europa pentru următorul deceniu

Turismul în Europa pentru următorul deceniu

Consiliul a adoptat astăzi un set de concluzii în care își prezintă viziunea pentru un sector al turismului durabil și rezilient din punct de vedere economic, social și al mediului în Europa.

Turismul este extrem de important pentru dezvoltarea economică, socială și de mediu durabilă a regiunilor noastre. De asemenea, contribuie în mod semnificativ la conservarea și promovarea valorilor europene și a patrimoniului cultural european. Însă turismul este și sectorul economic cel mai grav afectat de pandemia de COVID-19. Concluziile de astăzi reprezintă un semnal clar al angajamentului nostru de a revigora turismul european.

Pedro Siza Vieira, ministrul de stat portughez al economiei și tranziției digitale

Într-un moment în care pregătirile pentru sezonul turistic de vară sunt în plină desfășurare, Consiliul îndeamnă UE și statele sale membre să înregistreze progrese în ceea ce privește un răspuns colectiv și bine coordonat la actuala criză pandemică, printr-o abordare comună coerentă, inclusiv prin sprijinirea elaborării unor standarde voluntare pentru protocoalele în materie de sănătate și siguranță de către serviciile și unitățile turistice.

În acest context, concluziile Consiliului solicită utilizarea în mod inteligent a oportunităților de finanțare existente în cadrul financiar multianual (CFM) al UE și în cadrul instrumentului Next Generation EU, pentru revigorarea ecosistemului turistic european aflat în dificultate și pentru îmbunătățirea rezilienței acestuia în urma pandemiei de COVID-19.

De asemenea, acestea invită statele membre și Comisia să prezinte, până la sfârșitul anului 2021, o agendă europeană pentru turism 2030-2050, elaborată în comun, pentru a impulsiona tranziția verde și cea digitală a ecosistemului turistic european și pentru a consolida competitivitatea acestuia.

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/27/tourism-in-europe-for-the-next-decade-council-adopts-conclusions/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *