282021May
туризмът в европа през следващото десетилетие

туризмът в европа през следващото десетилетие

Днес Съветът прие заключения, в които излага своята визия за икономически, екологично и социално устойчив и стабилен туристически сектор в Европа.

Туризмът е изключително важен за устойчивото икономическо, социално и екологично развитие на нашите региони. Той също допринася значително за опазването и популяризирането на европейските ценности и културно наследство. Туризмът обаче е и най-тежко засегнатият от пандемията от COVID-19 икономически сектор. Днешните заключения са ясен сигнал за нашия ангажимент към съживяване на европейския туризъм.

Педро Сиза Виейра, държавен министър и министър на икономиката и цифровизацията на Португалия

По време на подготовката за пълноценен летен туристически сезон Съветът настойчиво приканва ЕС и неговите държави членки да пристъпят към колективен и добре координиран отговор на настоящата пандемична криза с общ и съгласуван подход, включително чрез подкрепа за разработването на доброволни стандарти за протоколи за здравеопазване и безопасност от туристическите служби и обекти.

В този контекст в заключенията на Съвета се призовава за интелигентно използване на съществуващите възможности за финансиране по линия на многогодишната финансова рамка на ЕС и инструмента Next Generation EU за съживяване на изпадналата в затруднено положение европейска туристическа екосистема и за повишаване на нейната устойчивост след пандемията от Covid-19.

Наред с това, те съдържат призив към държавите членки и Комисията да представят до края на 2021 г. съвместно разработена Европейска програма за туризма за периода 2030–2050 г., за да подкрепят екологичния и цифровия преход на европейската туристическа екосистема и да засилят нейната конкурентоспособност.

https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2021/05/27/tourism-in-europe-for-the-next-decade-council-adopts-conclusions/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *