182017Jul
ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 17.07.2017 г., в  СПА ХОТЕЛ АТА, град Вършец, Република България бе проведена заключителната пресконференция по проекта. В нея взеха участие представители на местни, регионални и национални медии, екипа на проекта, и други заинтересовани страни.

По време на пресконференцията бе представен изпълнения проект – партньори, период на изпълнение, източници на финансиране, изпълнени дейности, постигнати резултати и възможности за бъдещо надграждане на проекта. Членовете на екипа по проекта споделиха своите впечатления  от изпълнението на  проект  и заявиха приноса от изпълнение на проектните дейности за насърчаване на устойчивото ползване на културното и природното богатство и ресурси на територията на областите на Монтана и Долж.  По време на пресконференцията бяха представени и двата туристически продукта, създадени в рамките на проекта, а именно: Туристически Информационен Център в град Крайова, Р. Румъния и Информационно-образователни курсове „Образование чрез зелено училище“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *