112017Jul
Учителски Форум

Учителски Форум

Сдружение „Завинаги за Европа“ съвместно със Сдружение „Център за Развитие Монтанезиум“, организираха учителки форум за учители от област Монтана и окръг Долж в периода от 4-ти юли до 07 юли 2017 г. Събитието бе проведено в рамките на проект: “Образованието чрез „зелено училище“ като насърчаване на устойчивото ползване на културното и природното богатство и ресурси“, Проектен код :15.2.1.001.

Целта на Форума бе да бъде популяризирана туристическия продукт „Образование чрез зелено училище“ и туристическите и културните обекти на територията на област Монтана и окръг Долж и да бъдат обсъдени и идентифицирани, съвместно с участниците, възможностите на образователните институции на територията на област Монтана и окръг Долж да включват в своите програми курсове от типа „Образование чрез зелено училище“   за да бъде насърчено развитието на туризма в двата региона.  В събитието взеха участие общо 80 участника – 40 учители от област Монтана и 40 учители от окръг Долж. 

След съвместни дискусии по време на форума,  бяха идентифицирани следните 6 нови туристически дестинации, подходящи за провеждане на курсове „Образование чрез зелено училище“  : 

За Област Монтана:

1.     Берковица

2.     Монтана

3.     Чипровци

За окръг Долж :

1.     Калафат

2.     Дабулени 

3.    Четат

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *