192017May
Съобщение за трети информационно-образователен курс тип “Зелено училище”

Съобщение за трети информационно-образователен курс тип “Зелено училище”

В периода от 19 юни 2017 година до 24 юни 2017 година в град Вършец ще бъде организиран трети  информационно-образователен курс тип „Зелено училище. В него ще  вземат участие 10 групи от по пет ученика, придружавани от 1 учител за всяка една страните- Румъния и България. Участниците трябва да са ученици на възраст  до 12 години. 

 Учениците и учителите ще вземат участие в образователни дейности свързани с природното и културното богатство в трансграничния регион, спорт, свободно време, посещение на туристически забележителности  на територията на област Монтана. Участниците ще получат промоционални материали и ще участват във фото конкурса по проекта.

 Всички разходи на участниците /ученици и учители/ транспорт, нощувки и храна се покриват от проекта.

Индикативна програма на Зеленото училище:

Понеделник /19.06.2017/       

16:30  Пристигане, настаняване, запознаване с програмата и базата,

19:00-20:30 Вечеря

20:30  Свободно време  и  представяния на двете народности представяне на лекторите и  участниците, обявяване на фотоконкурса “Зелено училище Вършец – различни и еднакви”– в голяма конферентна зала.

22:00  Сън


Вторник  /20.06.2017/

8:00-9:00 Закуска

9:00-10:00 Обучение чрез презентации и филми български лектори

СНИМАНЕ С КАМЕРИТЕ

10:00-10:30   Зелено междучасие

10:30-11:30   Обучение чрез презентации и филми румънски лектори

СНИМАНЕ С КАМЕРИТЕ

11:30-12:00   Свободно време приготвяне за обяд

12:00-13:00   Обяд

13:00-13:30   Свободно време и приготвяне за посещение на  забележителности на територията на област Монтана

13:30-16:00   Посещение на  забележителности на територията на област Монтана

СНИМАНЕ С КАМЕРИТЕ

16:00-16:30   Свободно време

16:30:-18:30  Спортни дейности

СНИМАНЕ С КАМЕРИТЕ

18:30-19:00   Свободно време

19:00-20:30   Вечеря

20:30  Свободно време  и организирани забавления

22:00  Сън


Сряда  /21.06.2017/

8:00-9:00 Закуска

9:00-10:00 Обучение чрез презентации и филми български лектори

10:00-10:30 Зелено междучасие

10:30-11:30 Обучение чрез презентации и филми румънски лектори .

СНИМАНЕ С КАМЕРИТЕ

11:30-12:00   Свободно време за приготвяне за обяд

12:00-13:00   Обяд

13:00-13:30   Свободно време и приготвяне за посещение на  забележителности на територията на област Монтана

13:30-16:00   Посещение на  забележителности на територията на област Монтана

СНИМАНЕ С КАМЕРИТЕ

16:00-16:30   Свободно време

16:30:-18:30  Спортни дейности

 СНИМАНЕ С КАМЕРИТЕ

18:30-19:00   Свободно време

19:00-20:30   Вечеря

20:30  Свободно време  и организирани забавления

22:00  Сън


Четвъртък  /22.06.2017/

8:00-9:00 Закуска

9:00-10:00 Обучение чрез презентации и филми български лектори

10:00-10:30 Зелено междучасие

10:30-11:30 Обучение чрез презентации и филми румънски лектори .

СНИМАНЕ С КАМЕРИТЕ

11:30-12:00   Свободно време за приготвяне за обяд

12:00-13:00   Обяд

13:00-13:30   Свободно време и приготвяне за посещение на  забележителности на територията на област Монтана

13:30-16:00   Посещение на  забележителности на територията на област Монтана

СНИМАНЕ С КАМЕРИТЕ

16:00-16:30   Свободно време

16:30:-18:30  Спортни дейности

 СНИМАНЕ С КАМЕРИТЕ

18:30-19:00   Свободно време

19:00-20:30   Вечеря

20:30  Свободно време  и организирани забавления

22:00  Сън


Петък  /23.06.2017/

8:00-9:00 Закуска

9:00-10:00 Обучение чрез презентации и филми български лектори

10:00-10:30 Зелено междучасие

10:30-11:30 Обучение чрез презентации и филми румънски лектори .

СНИМАНЕ С КАМЕРИТЕ

11:30-12:00   Свободно време за приготвяне за обяд

12:00-13:00   Обяд

13:00-13:30   Свободно време и приготвяне за посещение на  забележителности на територията на област Монтана

13:30-16:00   Посещение на  забележителности на територията на област Монтана

СНИМАНЕ С КАМЕРИТЕ

16:00-16:30   Свободно време

16:30:-18:30  Спортни дейности

 СНИМАНЕ С КАМЕРИТЕ

18:30-19:00   Свободно време

19:00-20:30   Вечеря

20:30  Свободно време  и организирани забавления

22:00  Сън


Събота  /24.06.2017/

8:00-9:00 Закуска

9:00-10: Обучение чрез презентации и филми български лектори

СНИМАНЕ С КАМЕРИТЕ

10:30-11:00   Зелено междучасие

11:00-11:40   Обучение чрез презентации и филми румънски  лектори

 СНИМАНЕ С КАМЕРИТЕ

11:40-12:00   Свободно време приготвяне за обяд

12:000-13:00 Обяд

13:00-13:30   Отпътуване19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *