92017Feb
Съобщение за втори информационно-образователен курс тип “Зелено училище”

Съобщение за втори информационно-образователен курс тип “Зелено училище”

В периода от 27 март 2017 година до 01април 2017 година в град Вършец ще бъде организиран втори информационно-образователен курс тип „Зелено училище. В него ще  вземат участие 10 групи от по пет ученика, придружавани от 1 учител за всяка една страните- Румъния и България. Участниците трябва да са ученици на възраст от 14 до…

Read More