12016Nov
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ КУРСОВЕ ТИП „ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ“

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ КУРСОВЕ ТИП „ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ“

По проект „Образованието чрез „зелено училище“ като насърчаване на устойчивото ползване на културното и природното богатство и ресурси“, Проектен номер: 15.2.1.001, изпълняван от Сдружение „Център за развитие Монтанезиум“, гр. Монтана в партньорство със Сдружение „Завинаги за Еропа“, гр. Крайова, Р. Румъния ще бъдат проведени информационно-образователни курсове тип „зелено училище“ в град Вършец, както следва:

От 28.11.2016 г. до 03.12.2016 г. –за деца до 14 годишна възраст;
От 27.03.2017 г. до 31.03.2017 г. – за деца до 16 годишна възраст;
От 19.06.2017 г. до 24.06.2017 г. –за деца до 12 годишна възраст.

Целта на тези курсове е децата да бъдат запознати и обучени в опознаването на културното и природното наследство и ресурси на територията на област Монтана и окръг Долж.
За повече информация за всеки един от курсовете, може да посетите офиса на Бенефициента по проекта – Сдружение „Център за развитие Монтанезиум“ на адрес гр. Монтана, ул. „Драган Цанков“, офис „Кино 99“, на телефон: 096 300 311 или e-mail: montanesium@abv.bg

Проект „Образованието чрез „зелено училище“ като насърчаване на устойчивото ползване на културното и природното богатство и ресурси“, номер: 15.2.1.001, Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на „Програма ИНТЕРЕГ V-A /ЧЕТЕ СЕ : ПЕТ А/ Румъния-България“ за програмен период 2014-2020 с договор №3201/13.01.2016,
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *