52016Jul

Проектна среща на екипа по проекта гр. Крайова

На 3 и 4 юли в гр. Крайова, Р. Румъния в хотел „Роял“ се проведе втората проектна среща по проект „Образованието чрез „зелено училище“ като насърчаване на устойчивото ползване на културното и природното богатство и ресурси“.

Целта на срещата бе да бъде направен преглед на изпълнените до този момент дейности, както и да се определят дейностите за  постигане на целите и изпълняване на заложените индикатори.

На срещата присъстваха 6 участника(3 представители на Сдружение „Център за развитие Монтанезиум“ от Р. България, 2 представители на Сдружение Завинаги за Европа от Р. Румъния Romania и 1 преводач).

На срещата те дискутираха изготвянето и определиха мерки във връзка със съдържанието първия доклад издаден от първо ниво контрол,  съществени документи  за изготвянето на първо искане за възстановяване, информация във връзка с интернет страницата, организация на главните дейности във връзка с визуализация и публичност и ПР, дейностите на Туристическия Информационен Център в Крайова, дейности по изработване на филмите от българска и румънска страна, организация на информационната кампания, изпращане на второ искане за първо нива на контрол  и организация на първия курс Зелено училище.

Снимки от срещата могат да бъдат намерени  в меню „Медия“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *