272016Apr

Доклад от конференция за представяне на проекта

НА 26-ти Април 2016 година, бе проведена конференция за обявяване стартирането на проект: „Образованието чрез зелено училище, като насърчаване на устойчивото ползване на културното и природното богатство и ресурси“. Пресконференцията бе проведена в конферентната зала на хотел „Лидо“, гр. Крайова. Главната цел на пресконференцията бе да бъде отбелязан старта на проект: „Образованието чрез зелено училище,…

Read More
222016Apr

Проектна среща на екипа

В продължение на 2 дни /от 20-ти до 21-ви април/ в град Крайова, в Хотел „Лидо“, бе проведена среша на екипа по проекта за обсъждане на определните проектни цели и тяхното постигане. Общата цел на срещата на екипа по проекта бе да бъдат определени действията, които ще бъдат предприети за постигане на установените проектни цели…

Read More
222016Apr

Предстоящо провеждане на пресконференция по проекта

На 26-ти Априли, 2016 г. /четвъртък/, от 11:00 часа в конферентната зала на Хотел „Лидо“, град Крайова на адрес: ул. „Константин Бранкуси“ №10, официално ще бъде  представен проект: “Образованието чрез „зелено училище“ като насърчаване на устойчивото ползване на културното и природното богатство и ресурси“, изпълняван от Сдружение „Център за развитие Монтанезиум“, град Монтана, Р. България…

Read More