272016Apr

Доклад от конференция за представяне на проекта

НА 26-ти Април 2016 година, бе проведена конференция за обявяване стартирането на проект: „Образованието чрез зелено училище, като насърчаване на устойчивото ползване на културното и природното богатство и ресурси“. Пресконференцията бе проведена в конферентната зала на хотел „Лидо“, гр. Крайова.

Главната цел на пресконференцията бе да бъде отбелязан старта на проект: „Образованието чрез зелено училище, като насърчаване на устойчивото ползване на културното и природното богатство и ресурси“, Проектен номер: 15.2.1.001, като представи неговите цели пред обществото и медиите.

По време на  конференцията бе представена информация за проекта – цели, дейности, партньори и целевата група, към която е насочен проекта.

На събитието взеха участие 30 участника (21 представители на медии, 3-ма представители на Сдружение „Център за развитие Монтанезиум“, 3-ма представители на Сдружение „Завинаги за Европа“, 1 устен преводач, 1 представител на бизнеса и 1 представител на гражданското общество).

Снимки от пресконференцията могат да бъдат намерени в секция „Медия“.

Тази дейност бе изпълнена в съответствие с програмата на събитието. Формулярите за обратна връзка с участниците отчетоха положителната им оценка, като голяма част от тях са заинтересовани от дейностите, коит предлага проект „Образованието чрез зелено училище, като насърчаване на устойчивото ползване на културното и природното богатство и ресурси“.

Статия за проведена пресконференция бе публикувана във вестник „ Олтенией“ на 27-ми април.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *