222016Apr

Проектна среща на екипа

В продължение на 2 дни /от 20-ти до 21-ви април/ в град Крайова, в Хотел „Лидо“, бе проведена среша на екипа по проекта за обсъждане на определните проектни цели и тяхното постигане.

Общата цел на срещата на екипа по проекта бе да бъдат определени действията, които ще бъдат предприети за постигане на установените проектни цели и реализиране на заложените проектни индикатори.

На 20-ти Април, 2016 г. проектната среща продължи от 13:00 часа до 21:00 часа, а на 21-ви Април, 2016 г. от 09:00 часа до 16:00 часа.

В срещата взеха участие общо 7 участника (3-ма представители на Сдружение „Център за развитие Монтанезиум“, 3-ма представители на Сдружение „Завинаги за Европа“ и 1 един устен преводач).

По време на срещата бяха дискутирани теми  свързани с:  исканията за първо ниво контрол в съответствие с план-графика; докладите за напредък за първите 3 месеца от периода на изпълнение на проекта; организиране на информационна кампания; дейности на Туристическия информационен център в град Крайова; разработването на филми от Българска и Румънска страна; организиране на 3 броя курсове, тип „зелено училище“ в Р. България – период на провеждане, участници, логистика; установяване на дейностите, които трябва да бъдат изпълнени през следващите 3 месеца от периода за изпълнение на проекта; организиране на първа пресконференция – насрочване на дата за провеждане, работни материали и логистика; разработване на  работна програма за изпълнение на проектните дейности.

След обратна връзка от участниците, 100% от тях са напълно удовлетворени  от резултатите от дискусията, проведена в хода на срещата по проекта.

Снимки от срещата могат да бъдат намерени в секция „Медия“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *