Проектна цел 1

Да бъде разработен и популяризиран нов вид туристически продукт за трансгранично сътрудничество – Образование чрез „Зелено училище“, на територията на област Монтана, Р. България, на базата на интегрирани туристически услуги за по-устойчиво ползване на  културното, природното богатство и ресурси в област Монтана и окръг Долж;

Проектна цел 2

Да бъде установен Туристически Информационен Център в град Крайова, Р. Румъния, предоставящ услуги за по-устойчиво ползване на  културното, природното богатство и ресурси в област Монтана и окръг Долж;

Проектна цел 3

Да бъде популяризиран общия потенциал на областите Монтана и Долж, на базата на културното, природното богатство и ресурси, за по-голям туристически поток чрез изработването и излъчването на 20 филма, радио спотове, образователни и промоционални материали и т.н.

очаквани резултати

  1. Развит нов туристически интегриран продукт – „ Образование, чрез „зелено училище““ на територията на област Монтана;
  2. Установен Туристически Информационен Център в град Крайова, Р. Румъния
  3. Популяризирани минимум 20 места в трансграничния регион на Монтана и Долж, като част от съвместния туристически потенциал;
  4. Повишаване на броя на посетителите на минимум 20 места, популяризирани в в трансграничния регион на Монтана и Долж