Основната  стратегия на проекта е да обедини общностите на трансграничния регион, като първа стъпка към развитието на нов вид туристическия продукт на територия на област Монтана, наречен „Образованието чрез „зелено училище“  в съответствие с  предварително разработен Анализ, който е приложен към апликационната форма. Чрез сътрудничеството между двамата партньори  и изпълнението на съвместни дейности туристическия продукт „Образованието чрез „зелено училище“  ще бъде популяризиран  да отговори на нуждите – от една страна, необходимостта за отдих, образование или спорта, и от друга страна необходимостта от посетителите на добре развити съоръжения, туристически атракции и уникално природно и културно наследство. Туристически информационен център, който в момента липсва, ще бъде установен в град Крайова за насърчаване на съвместния туристически потенциал.

Интегрираните продукти  -„Образованието чрез „зелено училище“  и Туристическия информационен център ще задоволят както нуждите на трансграничния регион от българска страна, така и тези от румънска и ще преодолеят социално-културните бариери за по-добро оползотворяване на възможностите, предлагани от потенциала за съвместно развитие. Това е точно и значението на Приоритетна ос 2 на Програмата – “Зелен регион”, дефинирано в Специфична Цел 2.1, а именно: Да се ​​подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство. Официално през 2014 г., броя на нощувалите в Северозападна България са 502 229 общо, от които 56 308 са чужденци. Този показател за Р. България е 21 698 391, от които 14 077 798 са чужденци, така че само 2,3% от всички нощувки и само 0.4% от тези, които са от чужденци са в Северозападна България. Това е причината, поради която целите на проекта са да бъде разработен изцяло нов туристически продукт на територията на област Монтана, където нощувките  от чужденци са по-малко. Сред реализираните нощувки от чужденци във всички области на Северозападния регион / 56 308 общо / Монтана има само 4909, Видин -10 390, Враца-11 860, Ловеч-14 108, Плевен-15041. От друга страна от 9 408 821 чужденци, посещаващи Р. България, ​​най-голям брой са от Р. Румъния – 1 439 853 души.

Развитието и популяризирането на трансграничния регион чрез  интегрираните продукти  -„Образованието чрез „зелено училище“  и Туристическия информационен център /и двата насърчаващи съвместния туристически потенциал/ е тясно свързано с  нуждите, заплахите и слабостите в Монтана и Долж и има за цел да бъде двигател на тяхната устойчивост и социално-икономическо развитие.